Jyväskylän Seudun Reserviläisten kotisivut on uudistettu.
Uudet kotisivut löytyvät osoitteesta www.jsres.fiTämä sivu päivittyy automaattisesti uusille sivuille kymmenen sekunnin kuluessa,
jos näin ei käy, paina TÄSTÄ